Ziel vor Augen - Louis Manke (STAUBKIND) mit Sebastian Niklaus und Band

<p>"Ziel vor Augen" zusammen mit Louis Manke von STAUBKIND als musikalischer Gast bei Sebastian Niklaus &amp; Band. Live am 17. Oktober 2015 im Bürgerhaus Elchesheim. Herzlichen Dank an Louis!</p>
<p>Die Band: Simon Kramer an der E-Gitarre, Matze Kloft am Bass, Bastian Völkel an den Keys und Manuel Schmid an den Drums. Kameraschnitt: Max Heumann</p>
<p>Audiomix: Sebastian Niklaus</p>

Kommentare